Nemački A1 nivo gramatika

A1 nivo nemački

Predstavljam vam novi sajt nemckiabc.com

Koncepcija sajta će biti sledeća: teme će biti grupisane po nivoima učenja:

– čitanje i pisanje; A1, A2, B1

Ovo je mesto gde ću postavljati linkove za nivo A1

Svi tekstovi su pisani prema potrebama nivoa A1.

 

A1 nivo spisak kompletne gramatike

Imenice

Rodovi, jednina i množina imenica
Genitiv ličnih imena

Članovi

Neodređeni član, upotreba i deklinacija
Određeni član, upotreba i deklinacija
Imenica sa određenim članom – zamenica, tabela za lakše učenje
negativni član

Zamenice

Prisvojne zamenice u funkciji određenog člana, menin, dein …

Brojevi

Redni brojevi

Glagoli

Pomoćni glagoli – sein, haben, werden

Vremena

Perfekat

Perfekat sa sein

Preterit

sein, haben preterit

Građenje reči

Nastavak -in za građenje imenica ženskog roda, zanimanja, profesije
Imenica+imenica= imenica

 

Leave a Reply